Widget Image
No:156 34885 Sancaktepe - İSTANBUL
Title Image

Ar-Ge Merkezimiz

Biofarma İlaç, öncelikle insan ve toplum sağlığına verdiği önem ve ilaçta ikinci kalite olamayacağı prensibi ile oluşturmuş olduğu politikasını uzun yıllardan bu yana Türk ilaç sanayisinin öncü firmalarından biri olarak gururla devam ettirmektedir.

Kalite standartlarını ve hedeflerini her geçen gün artıran Biofarma İlaç, tedaviye sunacağı yeni ürünler için oluşturduğu uzun soluklu ve sağlam Ar-Ge yapılanması ile Türk tıbbına katkı sağlamaktadır.

ARGE MERKEZİMİZ

Ar-Ge Merkezi, ilaç geliştirme çalışmalarını, güçlü ve yüksek teknolojiye sahip Formülasyon ve Analitik Laboratuvarları bünyesinde bulunan makine, ekipman ve cihazlarla ulusal ve uluslararası kalite mevzuatlarına uygun olarak yürütmektedir. Geliştirilmesi planlanan yeni ilaçlar güncel tedavi yaklaşımları ve yenilikler dikkate alınarak belirlenmektedir. Yenilenen Ar-Ge yapılanması ile ürün geliştirme süreçleri proje başlangıcından tedaviye sunulana kadar yüksek verimlilikte ve kontrollü bir şekilde yürütülmektedir.

Biofarma Ar-Ge Merkezi’nin üzerinde çalışmakta olduğu güçlü ve güncel “pipeline” içinde merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler, genitoüriner ve gastroentestinal sistem preparatları ile analjezik antienflammatuar, antidiabetik, anti-infektif ve hormonal preparatlar bulunmaktadır.

Bu kapsam içerisinde Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) güncel GMP ve GLP gereklerine uygun olarak katı, yarı katı ve likid formlarda ürünler geliştirilmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemin bir sonucu olarak patent başvuruları devam etmekte olup TÜBİTAK başvurusu yapılan proje sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Ar-Ge Merkezindeki çalışmalar Kimya ve Eczacılık alanlarında Lisans, Lisans üstü ve Doktora seviyesinde eğitim almış uzman bir kadroyla yürütülmektedir.