ATERVİX

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

KLOPİDOGREL

Alt Terapötik Alan

ANTİTROMBOTİKLER

Ticari Form

75 MG 28 FİLM TABLET

ATERVİX 75 MG 28 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

10 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST 10 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

10 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST 10 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

20 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST 20 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

20 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST 20 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

40 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST 40 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

40 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST 40 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

80 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST 80 MG 30 FİLM TABLET

CHOLVAST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ATORVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

80 MG 90 FİLM TABLET

CHOLVAST 80 MG 90 FİLM TABLET

CRELİX

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ROSUVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

10 MG 28 FİLM TABLET

CRELİX 10 MG 28 FİLM TABLET

CRELİX

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ROSUVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

20 MG 28 FİLM TABLET

CRELİX 20 MG 28 FİLM TABLET

CRELİX

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ROSUVASTATİN

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

40 MG 28 FİLM TABLET

CRELİX 40 MG 28 FİLM TABLET

KOLEZ

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

EZETİMİB

Alt Terapötik Alan

KOLESTEROL & TRİGİLİSERİD DÜZENLEYİCİLER

Ticari Form

10 MG 28 TABLET

KOLEZ 10 MG 28 TABLET

LOXİBİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LOSARTAN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

50 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN  50 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LOSARTAN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

100 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN  100 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN PLUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LOSARTAN & HİDROKLOROTİYAZİD

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

50 MG / 12,5 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN PLUS 50 MG / 12,5 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN PLUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LOSARTAN & HİDROKLOROTİYAZİD

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

100 MG / 25 MG 28 FİLM TABLET

LOXİBİN PLUS 100 MG / 25 MG 28 FİLM TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

5 MG 20 TABLET

NİPİDOL 5 MG 20 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

5 MG 30 TABLET

NİPİDOL 5 MG 30 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

10 MG 20 TABLET

NİPİDOL 10 MG 20 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

10 MG 30 TABLET

NİPİDOL 10MG 30 TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?