TOLDİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOLTERODİN

Alt Terapötik Alan

ÜRİNER İNKONTİNANS

Ticari Form

1 MG 56 FİLM TABLET

TOLDİN  1 MG 56 FİLM TABLET

TOLDİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOLTERODİN

Alt Terapötik Alan

ÜRİNER İNKONTİNANS

Ticari Form

2 MG 56 FİLM TABLET

TOLDİN  2MG 56 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

TOLTERODİN

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?