NEVOTEK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

500 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK 500 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

750 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK 750 MG 7 FİLM TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

5 MG 20 TABLET

NİPİDOL 5 MG 20 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

5 MG 30 TABLET

NİPİDOL 5 MG 30 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

10 MG 20 TABLET

NİPİDOL 10 MG 20 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

10 MG 30 TABLET

NİPİDOL 10MG 30 TABLET

NÖROMAT

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOPİRAMAT

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

25 MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT 25 MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOPİRAMAT

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

50 MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT 50MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOPİRAMAT

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

100 MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT 100MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOPİRAMAT

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

200 MG 60 FİLM TABLET

NÖROMAT 200MG 60 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

N

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?