Widget Image
No:156 34885 Sancaktepe - İSTANBUL

Katarin Forte 20 Film Tablet

Katarin Forte 20 Film Tablet KT
Katarin Forte 20 Film Tablet KUB

Active Ingredient :Chlorpheniramine + Oxolamine + Paracetamol + Pseudoephedrine
Sub-Therapeutic Category :  Colds Preparations
Commercial Form : Katarin Forte 20 Film Tablet