AZELTİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AZİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

250 MG 6 FİLM TABLET

AZELTİN 250 MG 6 FİLM TABLET

AZELTİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AZİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

500 MG 3 FİLM TABLET

AZELTİN 500 MG 3 FİLM TABLET

AZELTİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AZİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

200 MG/15 ML SÜSPANSİYON

AZELTİN 200 MG/15 ML SÜSPANSİYON

AZELTİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AZİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

200 MG/30 ML SÜSPANSİYON

AZELTİN 200 MG/30 ML SÜSPANSİYON

CEFADAY

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SEFTRİAKSON

Alt Terapötik Alan

SEFALOSPORİNLER

Ticari Form

500 MG / 5 ML IV ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY 500 MG / 5 ML IV ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SEFTRİAKSON

Alt Terapötik Alan

SEFALOSPORİNLER

Ticari Form

1 G/ 10 ML IV ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY 1 G/ 10 ML IV ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SEFTRİAKSON

Alt Terapötik Alan

SEFALOSPORİNLER

Ticari Form

500 MG / 2 ML IM ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY 500 MG / 2 ML IM ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SEFTRİAKSON

Alt Terapötik Alan

SEFALOSPORİNLER

Ticari Form

1 G/ 4 ML IM ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CEFADAY 1 G/ 4 ML IM ENJEKTABLE İÇEREN TOZ FLAKON

CİPRO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİPROFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

250 MG 14 FİLM TABLET

CİPRO 250 MG 14 FİLM TABLET

CİPRO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİPROFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

500 MG 14 FİLM TABLET

CİPRO 500 MG 14 FİLM TABLET

CİPRO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİPROFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

750 MG 14 FİLM TABLET

CİPRO 750 MG 14 FİLM TABLET

CİPRO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİPROFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

200 MG/100 ML IV İNFÜZYON

CİPRO 200 MG/100 ML IV İNFÜZYON

CİPRO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİPROFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

400 MG/200 ML IV İNFÜZYON

CİPRO 400 MG/200 ML IV İNFÜZYON

LARİCİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

KLARİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

500 MG 14 FİLM TABLET

LARİCİD 500 MG 14 FİLM TABLET

LARİCİD

Etkin Madde

KLARİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

25 MG/70 ML SÜSPANSİYON

LARİCİD 25 MG/70 ML SÜSPANSİYON

LARİCİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

KLARİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

250 MG/100 ML SÜSPANSİYON

LARİCİD 250 MG/100 ML SÜSPANSİYON

LARİCİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

KLARİTROMİSİN

Alt Terapötik Alan

MAKROLİDLER

Ticari Form

250 MG / 50 ML SÜSPANSİYON

LARİCİD 250 MG/50 ML SÜSPANSİYON

MOXİFOR

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

MOKSİFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

400 MG 7 FİLM TABLET

MOXİFOR 400 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

500 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK 500 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

750 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK 750 MG 7 FİLM TABLET

ZİZOLİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LİNEZOLİD

Alt Terapötik Alan

DİĞER ANTİBİYOTİKLER

Ticari Form

100 MG / 5ML - 150 ML SÜSPANSİYON

ZİZOLİD 100 MG / 5ML - 150 ML SÜSPANSİYON

ZİZOLİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LİNEZOLİD

Alt Terapötik Alan

DİĞER ANTİBİYOTİKLER

Ticari Form

600 MG / 300 ML IV İNFÜZYON

ZİZOLİD 600 MG / 300 ML IV İNFÜZYON

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?