LANZEDİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LANSOPRAZOL

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL

LANZEDİN 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL

LANZEDİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LANSOPRAZOL

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

30 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL

LANZEDİN 30 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LANSOPRAZOL

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?